Televestiaire mensen HELPEN mensen Roeselare opende op 14 maart 2016 haar deuren in de Noordstraat 148 te Roeselare.  Het is een winkel waar hoofdzakelijk kledij wordt verkocht voor volwassenen, jongeren en kinderen…maar je vindt er ook huishoudelijk materiaal, schoenen, speelgoed… en nog veel meer.

Televestiaire werd in Roeselare in de jaren tachtig opgericht door het Sociaal Centrum Roeselare. Hun opdracht was zorgen voor een persoonlijke en materiële hulpverlening en er werd toen besloten om in een toenemende crisistijd en verarming van bepaalde bevolkingsgroepen een hulpaanbod van tweedehandskledij uit te bouwen.  Later werd het initiatief in de werking van het CAW opgenomen.  Sedert 2016 was Televestiaire een feitelijke vereniging die aangesloten was bij de vzw Vrijwilligersnetwerk De Schakel.  

Op 10.01.2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad dat De Schakel Televestiaire mensen HELPEN mensen een autonome vzw is, met maatschappelijke zetel in de Krekelstraat 56, 8870 Izegem.

 Onze klanten

In de winkel kan in principe iedereen terecht maar is er in de eerste plaats en hoofdzakelijk voor de mensen die het financieel moeilijker hebben in onze maatschappij.  Daarom ook dat alle kledij aan aangepaste verkoopprijzen  aangeboden wordt: ons doelpubliek zijn in de eerste plaats mensen die zich kledij met een normale koopprijs niet kunnen aanschaffen. 

vzw De Schakel Televestiaire mensen HELPEN mensen ontvangt gratis de kledij van particulieren of verenigingen of winkels, controleert de ontvangen kledij en biedt ze te koop aan in de winkel in de Stationsdreef 78, 8800 Roeselare. Maar ze ontvangt ook klein huishoudelijk materiaal, speelgoed en leesboeken.

Vrijwilligers staan in voor het controleren, sorteren en de verkoop van de goederen. 

Vestigingsplaats in Roeselare

De winkel is in de Stationsdreef 78, Roeselare gevestigd.  De openingsdagen en -uren zijn de maandag, woensdag en vrijdag telkens van 13u30 tot 17 u. 

 

DE STRUCTUUR

 De Raad van Bestuur

De vzw De Schakel Televestiaire mensen HELPEN mensen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

Hij is verantwoordelijk voor het beleid, het financieel luik en het beheer.

Jan Vanneste, voorzitter - 0475 499 555 – jan@buvasport.com

Erik Vantomme, secretaris - 0494 397 506  - erik.vantomme@skynet.be

Herman Vansteenkiste, penningmeester – 0475 93 98 74 – herman.vansteenkiste@telenet.be

Nathalie Beernaert, bestuurslid – 051 24 83 48 – nathalie.beernaert@advocaat.be

 

Het stafteam:

De ploeg van vrijwilligers wordt begeleid door het stafteam. Het bestaat uit zes leden de voorzitter, de secretaris, een staflid en drie coördinatoren. 

Het stafteam heeft een dubbele opdracht:

  1. Het is verantwoordelijk voor de praktische organisatie, bespreekt de planning en de uit te voeren opdrachten en de samenwerking onder de vrijwilligers.
  2. Het verbindt er zich ook toe om de goederen niet voor commerciële doeleinden te gebruiken en ze ter beschikking te stellen voor behoeftige personen.

Het stafteam bespreekt de dagelijkse werking, de ervaringen, opmerkingen, de inzet en de samenwerking onder de vrijwilligers.  Bij eventuele problemen zoekt het team naar goede oplossingen, bemiddelt het bij spanningen en conflicten en neemt de gepaste beslissingen.

Jan Vanneste, voorzitter  -  Erik Vantomme, secretaris  -  Willy Wostyn,  staflid – de coördinatoren Pascaline Vandycke, Cecile Pauwels en Chris Soenen.

 

De coördinatoren

De werking en het uitbaten van de winkel gebeurt uitsluitend door een ploeg van vrijwilligers : zij worden gecoacht door drie coördinatoren: de maandag door Pascaline, de woensdag door Cecile en de vrijdag door Chris. 

Om de samenwerking en doorstroming van informatie te optimaliseren en een sfeer van openheid en transparantie te creëren worden regelmatig overleg- en werkvergaderingen gepland waar de werking en planning besproken wordt met de vrijwilligers.

 

Pascaline Vandycke, verantwoordelijke de maandag en de winkel boven  

0474 28 75 05 – nubabob@hotmail.com

Cecile Pauwels, verantwoordelijke de woensdag en de sorteerruimte 

051 24 78 86  pauwels.cecile@telenet.be

Chris Soenen, verantwoordelijke de vrijdag, het intakegesprek, de rondleiding en de winkel beneden  -  0499 74 60 80  chris.soenen@telenet.be

 

De vrijwilligers

Een nieuwe vrijwilligers krijgen na een intakegesprek met Chris Soenen de kans om zich in te werken.  Ze begeleidt de  nieuwe vrijwilliger en  geeft een eerste introductie over haar/zijn opdracht.  Na een maand wordt de vrijwilliger geëvalueerd.  Bij een gunstige evaluatie van het stafteam ondertekent zij/hij de afsprakennota en verklaart zich akkoord met de code voor de vrijwilliger: dit zijn de huisregels hoe vrijwilligers omgaan met mekaar.

De vrijwilliger wordt gecoacht door de coördinator die verantwoordelijk is op deze werkdag. .

Jaarlijks richt vzw De Schakel ook vormingsmomenten in voor de vrijwilligers van de aangesloten organisaties.

De koepelorganisatie sluit ook verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen af voor de vrijwilligers.

De vzw De Schakel Televestiaire is aangesloten bij de koepelorganisatie vzw Vrijwilligersnetwerk De Schakel. Daardoor verbindt de organisatie er zich toe om zijn vrijwilligers een afsprakennota te laten ondertekenen waarin zij verklaren om vanuit eenzelfde ingesteldheid mee te werken aan de doelstelling van de vzw en ook om de geheimhouding betreffende alle informatie waarover ze beschikken in het kader van hun engagement te respecteren

Maatschappelijke zetel: Krekelstraat 56, 8870 Izegem

Ondernemersnummer: 0740880654

 

Tekst Erik Vantomme