De vzw Vrijwilligersnetwerk De Schakel

Het is een autonome koepelorganisatie van verenigingen die met vrijwilligers werken. De Schakel is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en krijgt onder bepaalde voorwaarden, er zijn wettelijk opgelegde verplichtingen, een jaarlijkse subsidie voor de werkingskosten. Dit kadert in het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijn- en gezondheidssector. De vzw bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering waar vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen in zetelen.

De voorzitter is Jan Vanneste en de secretaris Erik Vantomme.

 

Links secretaris Erik Vantomme rechts voorzitter Jan Vanneste

 

De doelstelling van de vzw is het ondersteunen van de vrijwilligers die werkzaam zijn in verschillende non-profit organisaties in de sociale sector, het coördineren (projectmanagement) van gezamenlijke acties in samenspraak met de aangesloten organisaties, coaching en ad hoc begeleiding en de hedendaagse visie op vrijwilligerswerk overbrengen. Voor alle medewerkers- vrijwilligers van de aangesloten initiatieven biedt De Schakel jaarlijks vorming aan en organiseert ze een vrijwilligersfeest als beloning voor hun inzet als vrijwilliger.

Voor het ogenblik zijn acht verenigingen aangesloten nl:

  • CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk Centraal West-Vlaanderen vzw
  • De Sociale Kruidenier RSL vzw
  • ’t VASS Open Cirkel, Widass, JonASS, Vereniging Autisme Sport en Spel
  • saMENSpel vzw
  • Sint-Vincentius Beveren vzw
  • TOV Talenten ontwikkelen tot vaardigheden vzw
  • De Schakel Televestiaire mensen HELPEN mensen vzw
  • Netwerk KWADRAAT