De vrijwillige medewerkers

Het uitbaten van de winkel gebeurt uitsluitend door vrijwilligers. Wij beschikken momenteel over een ploeg van een 25 mensen. 

Elke vrijwillige medewerker onderschrijft een afsprakennota met vzw De Schakel. Daarin staat vermeld dat zij/hij bereid is om vanuit eenzelfde ingesteldheid mee te werken aan de doelstelling van de vzw De Schakel en ook de geheimhouding betreffende alle informatie waarover ze beschikken in het kader van hun engagement te respecteren.

Via overlegvergaderingen wordt aan de vrijwilliger de kans gegeven inspraak te hebben in de organisatie van Televestiaire. Nieuwe vrijwilligers worden zo goed mogelijk begeleid. De coördinator geeft een eerste introductie in de opdracht. Wie al langer meewerkt kan een praktische introductie geven. Tijdens de overlegmomenten worden ook ervaringen en opmerkingen of problemen geïnventariseerd om er een goede oplossing voor te zoeken.

De vzw vrijwilligersnetwerk De Schakel richt ook elk jaar vorming in voor de vrijwilligers. Ze sluit ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen af. Ze bemiddelt ook bij spanningen en conflicten.

Coördinatie: televestiaire mensen Helpen mensen

Cecile Pauwels

pauwels.cecile@telenet.be 

0499/77 09 12 of 051/24 78 86